Σειρά Line

Οι διακυμάνσεις της τάσης είναι ένα καθημερινό φαινόμενο που μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα τον hardware εξοπλισμό σας. Με τα Βitmore UPS έχετε υψηλό επίπεδο προστασίας στους υπολογιστές και στις ηλεκτρονικές συσκευές. Η σειρά Βitmore UPS διαθέτει προϊόντα από 650VA έως 2200VA.